Akademik Program (2018-2019)

Endüstri Mühendisliği lisans programına 2008-2009 akademik yılı ile 2018-2019 akademik yılı arasında başlayan öğrenciler için aşağıdaki program geçerlidir. 2019-2020 akademik yılından itibaren programa başlayanlar güncel programı inceleyebilirler. 

Endüstri Mühendisliği'nde lisans derecesi için gerekli dersler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre aldıkları seçmeli dersleri de içerecek şekilde, toplamda en az 139 kredidir. Geniş bir seçmeli ders yelpazesinin bulunması programa esneklik veren önemli bir öğedir. Öğrenciler danışmanlarının gözetiminde üretim/imalat, yöneylem araştırması, karar verme ve bilişim sistemleri, sistem modelleme, ergonomi, enerji planlama, finansal modelleme gibi alanlardan seçmeli dersler alabilirler. Lisans programı, gerek bilimsel gelişmeler doğrultusunda gerekse değişen kariyer gereksinimleri göz önünde tutularak düzenli olarak güncellenmektedir. Öğrenciler programın bir parçası olan toplam 60 iş günlük staj gereksinimini yazları ve dönem aralarında tamamlarlar. 

Lisans eğitiminin önemli bir parçasını oluşturan ders projeleri, bağımsız projeler ve bitirme projeleri, öğrencilere uygulamada ve araştırmada deneyim kazandırırlar. Bazı lisans öğrencileri, araştırma projelerinde ya da derslerde bölüm öğretim üyeleri ile birlikte asistan olarak çalışma olanağı bulurlar. 

 
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
BİRİNCİ YIL
Ders Adı Kredi ECTS
MATH 101 Analiz I 4 6
PHYS 121 Mekanik ve Termodinamik: Giriş 4 8
ENGG 110 Teknik Resim 3 5
EC 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 6
AE 111-112/221-222 İleri Düzeyde İngilizce I, II, Eleştirel Okuma I, II* 3 3/4
       
Ders Adı Kredi ECTS
MATH 102 Analiz II 4 6
PHYS 201 Fizik III 4 6
CmpE 150 Bilgi-İşleme Giriş 3 5
CHEM 105 Kimyanın Temelleri 4 6
EC 102 Makroekonominin İlkeleri 3 6
IE 120 Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Ön Bilgilendirme 1 3
İKİNCİ YIL
Ders Adı Kredi ECTS
MATH 201 Matris Kuramı 4 5
IE 201 Orta Düzey Programlama 3 6
IE 255 Endüstri Mühendisleri için Olasılık 3 6
AD 216 Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi 4 6
HSS Sosyal ve Beşerî Bilimler Seçmeli Dersi 3/4 4
TK 221 Türkçe I 2 3
Ders Adı Kredi ECTS
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 7
IE 202 Yöneylem Araştırması I 4 7
IE 256 Endüstri Mühendisleri için İstatistik 3 6
IE 220 İmalat Malzemeleri ve Süreçleri 4 7
TK 222 Türkçe II 2 3
       
ÜÇÜNCÜ YIL
Ders Adı Kredi ECTS
IE 305 Yöneylem Araştırması II 4 7
IE 341 Mühendislik Ekonomisi 4 7
IE 306 Sistem Benzetimi 4 7
CC Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
       
Ders Adı Kredi ECTS
IE 312 Tesis Tasarımı ve Planlama 4 7
IE Uzmanlaşma Dersi 3 6
IE Bölüm Seçmeli Dersi 3 6
IE Bölüm Seçmeli Dersi 3 6
HSS Sosyal ve Beşerî Bilimler Seçmeli Dersi 3/4 4
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
DÖRDÜNCÜ YIL
Ders Adı Kredi ECTS
IE 413 Tedarik Zinciri Yönetimi 4 7
IE 423 Kalite Mühendisliği 3 6
IE Uzmanlaşma Dersi 3 6
IE Uzmanlaşma Dersi 3 6
IE Bölüm Seçmeli Dersi 3 6
       
Ders Adı Kredi ECTS
IE 492 Bitirme Projesi 4 8
IE Bölüm Seçmeli Dersi 3 6
- Serbest Seçmeli Ders 3/4 6
CC Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3/4 5
HSS Sosyal ve Beşerî Bilimler Seçmeli Dersi 3/4 4
       

Toplam Mezuniyet Kredisi: Asgari 139 / Azami 145, Toplam Mezuniyet ECTS: Asgari 241 / Azami 242

*Hazırlık sınıfını C ile geçen veya bu not ile muaf tutulan öğrencilerin AE 111/AE 112 derslerini almaları, B ve A ile geçen veya bu notlarla muaf tutulan öğrencilerin ise AE 221/AE 222 dersini almaları gerekmektedir.

IE Uzmanlaşma dersleri aşağıdaki 5 dersin arasından seçilmelidir:

  • IE 350 Dinamik Sistemler Bilimi ve Mühendisliği (önceki IE489)
  • IE 360 İstatistiksel Tahmin ve Zaman Serileri
  • IE 430 Ergonomi ve İnsan Faktörleri Mühendisliği
  • IE 440 Yöneylem Araştırmasında Doğrusal Olmayan Modeller
  • IE 450 Yöneylem Araştırmasında Rassal Modeller