IE 120 Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Önbilgilendirme

Kredi Bilgisi: 
(1+1+0) 1 P/F
Açıklama: 
Endüstri mühendisliğine giriş ve yönlendirme: kavramlar ve yaklaşımlar; IE öğretim üyeleri tarafından verilecek seminer dizisinde temel yöntem ve uygulamaların ele alınması; bölüm laboratuvarları, temel bilişim teknolojileri, matematiksel paketler ve web-tabanlı uygulamalarını kapsayan yazılımlara genel bakış.
Dersi veren öğretim görevlileri: