IE 202 Yöneylem Araştırması I

Kredi Bilgisi: 
(3+2+0) 4
Açıklama: 
Modelleme kavramları; doğrusal programlama gösterimleri; simpleks ve çifteş simpleks yöntemleri; çifteşlik ve duyarlılık çözümlemesi; taşıma, aktarmalı taşıma ve atama problemleri; tamsayılı doğrusal programlama; dal-sınır yöntemi; kesen düzlem algoritması; ağ kuramında temel problemler: enküçük kapsar ağaç, enkısa yol, enbüyük akış.
Önkoşul: 
Math 201.
Dersi veren öğretim görevlileri: