Üçüncülük Ödülü - Danone TRUST Uluslararası Finali

Ali Caner Türkmen , BU-IE Undergraduate Student
Burak Çapar, BU-IE Undergraduate Student
Yiğit Karayiğit, BU-IE Undergraduate Student
Ömer Can Küçükdere, BU-IE Undergraduate Student
 
takımları Team Leverage ile 16 Nisan 2010 Danone TRUST Uluslararası Finali'nde 3. olmuştur.