Mustafa Gökçe Baydoğan

Dr. Öğr. Üyesi
 
Lisans, EM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006;
Y. Lisans, EM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008;
Doktora, EM, Arizona State University, 2012.
Araştırma Alanları: 
İstatistik uygulamaları, Zaman serisi analizi, Parametrik olmayan istatistik, Büyük hacimli ve çok değişkenli verilerde veri madenciliği