Blm Kisiler Lisansst Lisans Kaynaklar Arastirma Haberler
Anasayfa / Kayıtlar / Yatay Geçiş
Lisans
Lisansüstü
Yatay Geçiş
Çift Anadal
Bölüm Tanıtımı
Sıkça Sorulan Sorular
YATAY GEÇİŞ KURALLARI

1) Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisligi Bölümü'ne yapılan iç ve dış yatay geçiş müracaatları yatay geçiş danışmanı tarafından derlenip Kabul Komitesi'ne değerlendirme için sunulur ve Akademik BöIüm Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Yatay geçiş kontenjanları ve asgari müracaat şartları Kabul Komitesi tarafından önerilip Akademik Bölüm Kurulu kararı ile kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir. Müracaatlar gene akademik takvimde belirtilen tarihlerde Kayıt İşleri Müdürlüğü'ne yapılır.

3) Kabul Komitesi'nin belirlediği asgari şartlara ek olarak, müracaatların ayrıca ilgili yönetmelik maddelerine uygun olması şartı aranır.

4) Mevcut durumda,

a) Yatay geçiş kontenjanı 2. yarıyıl için yoktur, 1. yarıyıl iç yatay geçiş kontenjanı 2 (lisans) + 1(MYO) ve dış yatay geçiş kontenjanı ise 3 (lisans) + 0 (MYO) şeklindedir.
b) Asgari müracaat şartı olarak genel not ortalaması alt sınırı iç yatay geçiş için 3.25/4.00 (MYO için 3.80/4.00), dış yatay geçiş için ise 3.35/4.00 veya 80/100'dür.
c) Müracaatların değerlendirilmeye alınabilmesi için Boğaziçi Üniversitesi'nin sayısal puanla girilen bir bölümüne yeterli olacak ÖYS puanı veya SAT I Kantitatif, SAT IC-IIC - Matematik puanlarının ilk %1 içinde olması gerekmektedir.

5) Yukarıda 4. maddede belirtilen kontenjan ve asgari müracaat şartları Akademik Bölüm Kurulu onayı alınarak Kabul Komitesi tarafından değiştirilebilir.

© Boğaziçi University | Endüstri Mühendisliği