SESDİN Hakkında

Sistem Dinamiği Hakkında

Ödüller ve Payeler

 

SESDİN Araştırma Grubu Hakkında

SESDİN araştırma grubu 1994’ten bu yana varlığını sürdürmekte olup gruba ait laboratuvar 2000 yılında kurulmuştur. SESDİN çalışmalarının amacı, stratejik sosyo-ekonomik sorunların dinamik sistem kuramı bakış açısıyla modellenmesi, analizi ve iyileştirilmesidir. Ulusal veya evrensel düzeydeki endüstriyel, sosyo-ekonomik, yönetimsel, tıbbi, çevrebilimsel, çevresel sorunlar sistem düşüncesi ve bilgisayar benzetimi kullanılarak modellenir ve çözümlenir.


SESDİN grubu, International System Dynamics Society ve diğer sistem kuruluşları ile ilişki içindedir. Laboratuvar yöneticisi Yaman Barlas, 1998 yılında System Dynamics Society’nin başkanlığını yapmıştır. SESDİN grubu, "The International System Dynamics Conference"ı İstanbul'da organize etmiştir.


Grup, pek çok araştırma projesi üzerinde lisans ve lisanüstü seviyesinde katılımlarla çalışmakta ve bu çalışmaların bir kısmı çeşitli kuruluşlarca desteklenmektedir. Grubun birçok öğrenci üyesi uluslararası araştırma ödülleri kazanmaya devam etmektedir.