SESDİN ile İletişim

Posta adresi: Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
SESDİN Laboratuvarı M3230
Bebek, 34342, İstanbul
 

Telefon: 0 212 359 7343
 

Faks: 0 212 265 1800
 

Elektronik Posta: Nefel Tellioğlu, Yönetici SESDİN Asistanı:
nefel.tellioglu (at) gmail.com
 

SESDYN'e ulaşın: