SESDİN Hakkında

Sistem Dinamiği Hakkında

Ödüller ve Payeler

 

Sistem Dinamiği Metodolojisi Hakkında

Sistem dinamiği, karmaşık sistemleri bir bütün olarak ele alıp bu sistemlerin zaman içinde göstereceği davranışı, temelde sistemin kendi içinde var olan dinamiklere odaklanarak incelemeye dayanan bir yaklaşımdır. Bu bakış açısında sistemler incelenirken, sistemi oluşturan nicel ve nitel unsurlar birincil olarak stok ve akış olarak kavramsallaştırılır. Örneğin, bir kaba musluktan su doldurduğumuzu düşünelim. Bu durumda, musluktan akan su akış, kapta biriken su ise stok olacaktır.

Sistem dinamiğini diğer yöntemlerden farklı kılan en önemli özelliği, sistemi oluşturan öğeler arasındaki geri bildirim döngülerini ve zaman gecikmelerini göz önünde bulundurmasıdır. Bu yöntemin temel mantığı, sistemlerin yarattığı davranışın altında yatan birincil sebebin sistemin kendi yapısı olduğudur. Sistemin yapısından kasıt, içerisinde barındırdığı öğeler ve bunlar arasındaki nedensellik ilişkileri, geri bildirim döngüleri ve zaman gecikmeleridir.

Çoğu zaman sistemlerin davranışında, sistemi oluşturan parçaların arasındaki ilişkiler bu parçaların bireysel etkisinden daha baskın bir rol oynar. Bu gibi durumlarda, sistemi oluşturan elemanlar tek başlarına sistemin bir bütün olarak gösterdiği davranışı anlamakta yetersiz kalır. Sistem dinamiği yöntemiyle karmaşık sistemler bütünsel bir bakış açısıyla ele alınır; stoklar, akışlar, geri bildirim döngüleri ve zaman gecikmelerinden faydalanılarak bu sistemlerin davranışları çeşitli koşullar altında incelenir ve bunlarla ilgili anlayış geliştirilir.